Nevarnost požarov v naravnem okolju

e45710d509_61907232
Zaradi suhega vremena, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, je povsod po Sloveniji velika nevarnost požarov v naravnem okolju.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

  • RSS
  • Kontakt
  • Facebook
  • Picasa