O društvu

Podatki društva

Popolno ime: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA
Kratko ime: PGD LITIJA

Naslov: LJUBLJANSKA CESTA 10
Pošta: 1270 Litija
Telefon: 01 8981 123
Mobilni telefon: 051 685 600
E-pošta: info@pgd-litija.si

Matična številka: 5131391000
Davčna številka: 27620603
Transakcijski računi: IBAN SI56 0202 3001 7996 224 (T) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Sodelovanje z ostalimi društvi

Prostovoljno gasilsko društvo Litija ima tudi dobro organiziran sistem sodelovanja z drugimi društvi v občini. Večino organizacijskih povezovanj uresničuje občinska gasilska zveza. Druga društva v občini so:

 1. PGD Breg
 2. PGD Dole
 3. PGD Gabrovka
 4. PGD Hotič
 5. PGD Jevnica
 6. PGD Kresnice
 7. PGD Polšnik
 8. PGD Ribče
 9. PGD Sava
 10. PGD Tihaboj
 11. PGD Vače
 12. IGD Predilnice Litija

Dobro je tudi tradicionalno sodelovanje z društvi v občini Šmartno pri Litiji. To so prostovoljna gasilska društva: Šmartno pri Litiji, Jablanica, Javorje, Kostrevnica, Liberga, Štangarske Poljane, Vintarjevec in Zavrstnik.

PGD Litija sodeluje tudi pri povezovanju gasilskih društev Ljubljana III. V tej regiji so združene gasilske zveze občin: Litija, Šmartno pri Litiji, Kamnik, Komenda, Mengeš, Domžale, Lukovica in Moravče. Pri tem povezovanju rešujejo skupne naloge na področju izobraževanja, usposabljanja, in načrtovanja skupnih nalog s področja požarnega varstva, opravljanja analiz večjih požarov in nesreč, pomoči pri načrtovanju nabave opreme ter druge naloge.

Zgodovina

V letih od 1880 do 1885 so Slovenci preživljali težke čase, saj je bilo ponemčevanje slovenskega naroda prisotno vsepovsod. Narodnostni obstoj Slovencev je bil zelo ogrožen, slovenski jezik pa čedalje bolj zaničevan, saj so takratne oblasti pričele načrtno izkoreninjati vse kar je bilo slovenskega. Ob takšnem razvoju dogodkov pa Slovenci niso stali ob strani. Pričeli so se združevati v razna društva, predvsem kulturno-posvetna, pevska in gasilska.

Tudi Litjani niso držali križem rok. V sosednjem Šmartnem, ki je bilo takratno župno središče so ustanovili gasilsko društvo leta 1884, leto dni kasneje pa so v Litiji ustanovili odsek požarne obrambe,ki je pričel delovati v okviru požarne obrambe Šmartno. Čeprav so v gasilskem odseku kot osnovno dejavnost gojili skrb za varovanje imetja pred požari, pa so se močno udejstvovali tudi kulturno in politično. Litijski gasilski odsek je že prvo leto po ustanovitvi nabavill ročno batno črpalko in nekaj drugega enostavnega orodja in pričel z delom. Takrat je odsek požarne obrambe sestavljalo 47 članov. Tri leta kasneje je litijski odsek požarne obrambe dobil tudi formalno potrditev o delovanju in tega leta je bil razvit prvi društveni prapor. 11. julija 1893 pa so prevzeli novo parno brizgalno. Le-to so nadvse koristno uporabili v dveh velikih požarih(Litija leta 1896 in Vače leta 1903.

Leta 1885 so požarno obrambo v Litiji ustanovili: Ivan Batis, Rudolf Badjura, Peter Jereb, Jože Maček, Luka Svetec, Lovro Tura, Franc Lajovic in Jože Damjan. Med prvimi člani pa so bili: Pavel Tič, Premru, Lebinger, Martin Volk, Jakob Konjar, Tone Lindner, Koprivnikar, Slanc, Kunstler, Pleničar, Borišek in Kajtna.

FRANC LAJOVIC (1854-1938), prvi starosta gasilskega društva Litija in soustanovitelj društva leta 1885. Brez njega ne bi bilo tega kar je bilo v litijskem gasilstvu vse od ustanovitve do njegove smrti leta 1938. Malo je bilo takih ljudi, ki so več kot 50 let svojega življenja posvetil neki družbeni dejavnosti. Franc Lajovic je toliko let posvetil razvoju in delu na področju gasilstva. Ob ustanovitvi litijske požarne obrambe je imel pomembno vlogo tudi Peter Jereb, ki je leta 1887 postal tudi prvi tajnik in blagajnik požarne obrambe. Peter Jereb je bil občinski tajnik in je kasneje postal znan skladatelj in pevovodja litijskega zbora Lipa.

 • RSS
 • Kontakt
 • Facebook
 • Picasa