Prenehanje požarne ogroženosti na nekaterih območjih

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju
(Ur. list RS, št. 4/06), Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega
okolja s 4. aprilom 2012 v občinah na območjih Izpostav Uprave RS za
zaščito in reševanje Koper, Nova Gorica, Postojna, Ljubljana in Kranj.
Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija
za gozdarstvo, kmetijstvo in hrano in Policija bodo na teh območjih
prenehale izvajati poostren nadzor.

V občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje
Slovenj Gradec, Celje, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Brežice, Novo
mesto in Trbovlje do preklica še vedno velja velika požarna ogroženost
naravnega okolja. Na teh območjih je v naravnem okolju prepovedano
kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati
goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

  • RSS
  • Kontakt
  • Facebook
  • Picasa