Zahvala

PGD Litija se zahvaljuje vsem ki ste donirali sredstva, prostovojne prispevke, ali kakorkoli drugače prispevali k društvu. Še enkrat hvala.

  • RSS
  • Kontakt
  • Facebook
  • Picasa